Kirjalliset tulkintatyökirjat


Lisätiedot

Enkelin siiven kosketus - tulkintyökirja
Käytän Enkelin siiven kosketus- tulkintatyökirjassa intuitiivisten viestien valintaprosessissa tekemiäni ”Enkelin Siiven kosketus” kortteja. Tähän tulkintatyökirjaan tulevat viestit perustuvat tätä Enkelin siiven kosketus-tulkintatyökirjaa varten kirjoittamiini viesteihin.

Tulkintatyökirjassa käyttämistäni teksteistä osa on samanlaisina ja osin lyhennettyinä Enkelin siiven kosketus-enkeliviestikorttieni opaskirjassa. Tulkintatyökirjassa on myös viestitekstejä, joita ei löydy ko. opaskirjasta.

Enkelin siiven kosketus-tulkintatyökirja muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa sisältää näkökulmia tämänhetkiseen elämäntilanteeseesi. Perustilanteesi kuvaus antaa näkökulmia ja vihjeitä niistä asioista ja energioista, jotka vaikuttavat ja ovat aktiivisina tämänhetkisessä elämäntilanteessasi enkeleiden näkökulmasta.

Toisessa osassa – lisäkysymysosiossa voit kysyä jotakin itsellesi tärkeää asiaa. Tulkinta-työkirjasta saat tähän kysymykseesi erilaisia viestejä enkeleiltä avaamaan ja selkeyttämään kysymääsi asiaa. Lisäkysymyksesi voi käsitellä esim. ihmissuhteitasi, työtäsi, elämäntehtävääsi tai jotakin muuta.

* Huom! Kirjoita tämä kysymyksesi tilauslomakkeessa olevaan - Oma lisäkysymys / lisätiedot- osioon.

Tulkintatyökirjaan sisältyy opastusta työskentelemiseen enkelihierarkioiden edustajien kanssa ja siihen miten enkelit auttavat ja opastavat meitä vastauksien löytämiseen sisäisestä viisaudestamme.

Enkelin siiven kosketus-tulkintatyökirja sisältää myös joitakin ajatuksia ja lisäviestejä, jotka nousevat tulkinnan muokkauksessa.

Enkelin siiven kosketus-tulkintatyökirjan pituus on n. 27 sivua. Toimitan tulkinta-työkirjan tilauslomakkeessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen pdf-tiedostona.

 

55.00 €
(68.00 €)Lisätiedot

Elämänkukka-matka sielun maisemaan tulkinta-työkirja sähköpostiin
Elämänkukka- matka sielun maisemaan tulkintani perustuu tätä tulkintaa varten kirjoittamiini viestiteksteihin ja viesteihin liittyviin kysymyksiin – apuvälineeksi erilaisten päätösten ja ratkaisujen pohtimiseen omassa elämäntilanteessasi.

Elämänkukka-matka sielun maisema tulkintatyökirjan viitekehyksen muodostavat elämänalueet:

1. Persoonallisuuden kehitys
2. Elämääsi ohjaavat arvot
3. Suhteesi lähiympäristöön
4. Koti, sisäinen turvallisuutesi ja lojaalisuuteesi liittyvät asiat
5. Luovuus ja oman luomisvoimasi käyttö
6. Työ ja terveys
7. Persoonallisuutesi rajojen säilyttäminen (erityisesti lähimmissä ihmissuhteissasi).
8. Muutosvalmius, raha-asiat ja taloudellinen toimeentulo
9. Henkinen kehitys
10. Korkeimman potentiaalisi ilmentäminen (kykyjesi, tietojesi ja taitojesi ilmentäminen)
11. Elämäntehtävä
12. Pelkojen työstäminen voimavaraksi

Tulkintatyökirja sisältää lisäksi opastusta oman elämän luomistyöhön ja oman luomisvoimasi käyttämiseen.

Tulkinta-työkirjan pituus on n. 29 sivua. Toimitan tulkinta-työkirjan tilauslomakkeessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen pdf-tiedostona.

 

50.00 €
(58.00 €)


 Ostoskori

Elämän Reppu, Alaniemenkatu 12 A 3, 33300 Tampere, Finland
puh. +358 (0)40-585 8615, sähköpostiosoite riitta-marja@elamanreppu.net
Viimeksi päivitetty 2014-07-22 11:23:22